Puppies litter "F"
IntCh Oliver Twistovi Z Ïáblovy studánky and Irma Ivy Black z Benešovské zahrady
27.4.2007 born 2 bluemerle bitches

Vrh F - 2 days Vrh F - 2 days
Freezy Fatima - 10 days Fresh Flora - 10 days
Freezy Fatima
Fort Fox
Fresh Flora
Fort Fox
Freezy Fatima Fresh Flora
Freezy Fatima Fresh Flora
Freezy Fatima 5,5 weeks Fresh Flora 5,5 weeks
Freezy Fatima 6,5 weeks Fresh Flora 6,5 weeks Obì štìòátka 6,5 weeks